Cymraeg

DYLUNIO MEWNOL

Cwmni Dylunio Mewnol dwyieithog wedi’i leoli yng Nghaerdydd s’yn datblygu a darparu dyluniadau mewnol a nodweddion unigryw ar gyfer cleientiaid masnachol a phreswyl ar draws y Deyrnas Unedig.

NI’N DYLUNIO

Gyda’n profiad eang ym maes Pensaernïaeth a Dylunio Mewnol, fe weithiwn i’ch briff i ddatblygu cysyniad dylunio sy’n gwneud y mwyaf o’ch gofod, yn swyddogaethol ac yn esthetaidd.

NI’N DATBLYGU

Fe ddatblygwn cysyniadau mewn i ddyluniadau trylwyr, a’ch tywys trwy’r dewisiadau o ddeunyddiau, gorffeniadau, a chynhyrch sydd ar gael i wireddu y dyluniad.

NI’N DARPARU

Gyda’r manylebau yn eu lle fe baratown rhaglen o waith a chostau, ac fe gydlynwn ein rhwydwaith o gyflenwyr a gweithwyr llafur dibynadwy i wireddu’r dyluniad o fewn y gyllideb, ac ar amser.

 

EIN POBL

SARAH

SARAH McCALL-MORGAN

DYLUNYDD PENSAERNÏOL MEWNOL

Sefydlwyd Ongl gan Sarah ym 2014 er mwyn cyfuno ei hangerdd am dylunio, gyda ymagwedd ymarferol at wireddu dyluniadau.   Gyda ffocws ar naratif gofodol mae Sarah yn diddori ar y pherthnasau, rhyngweithiadau a phrofiadau y gall cynlluniau mewnol sbarduno ac atgyfnerthu.

DAN

DAN MORGAN

DYLUNYDD

Gyda llygad am liw a gwead, persbectif a chanfyddiad mae Dan yn cyfuno ei angerdd am gelf a dylunio i ddatblygu cysyniadau ar gyfer gofodau mewnol.  Mae ei gefndir ym myd dylunio a chelfyddyd setiau i’r llwyfan a theledu yn trosglwyddo i greu dyluniadau mewnol sy’n wir trochi eu ddefnyddwyr.

SIMON

SIMON McCALL

GWAITH COED CWSTWM

Yn Saer Coed profiadol mae Simon a’i rhwydwaith dibynadwy o fasnachwyr proffesiynol a medrus yn troi dyluniadau mewn i realiti. Mae ei ymrwymiad yn y camau cynnar o’r broses dylunio yn golygu bod tichonolrwydd cynlluniau Ongl yn ganolog i ddatblygiad ein syniadau.

EIN STIWDIO

Ffeindiwch chi ni wrthi’n gweithio yn ein stiwdio a gweithdŷ dylunio yng Nghaerdydd, yn datblygu dyluniadau ar gyfer cleientiaid ar draws y Deyrnas Unedig.

EIN CLEIENTIAID

CLIENTS-2

TORRI’R GWÂG ALLAN O’R GWAGLE

EIN PORTFFOLIO

Am y diweddaraf ym myd Ongl!

YMUNWCH Â’N RHESTR BOSTIO

 project hoffwch ei drafod?

029 2132 1510

design@ongl.co.uk

Neu am ymweld â ni?

Unit 4 Gabalfa Workshops

Clos Menter, Excelsior Industrial Estate

Cardiff.  South Wales.

CF14 3AY