Turning ideas into spaces you want to be in

ongl design+make : turning ideas into spaces you want to be in // llunio syniadau mewn ofodau llesol.

Sarah has made her dream come true and set up a design+make studio, with like-minded designers and makers in tow. Like our facebook page, follow us on twitter @ongldesignmake , spread the word + we will look forward to collaborating with you on your project soon!

Ynghyd a’i chydweithredwyr mae Sarah wedi troi ei breuddwyd mewn i realiti gan sefydlu stiwdio ddylunio creadigol a chydweithredol. Hoffwch ein tudalen Facebook , dilynnwch ni ar twitter @ongldesignmake , dwedwch wrth bawb, ac fe edrychwn ymlaen i weithio gyda chi cyn bo hir!

Share it