VQ Day Award Winner 2015 // Ennillydd Gwobr VQ 2015

Following on from our blog last week when we told you about Simon and his selection as a finalist for a VQ Award…..well he only went and won!

Joined by the families, supporters, educators and colleagues of all the finalists at The Vocational Qualification Awards Wales held at St David’s Hotel & Spa, Cardiff on Tuesday 9th June we celebrated the achievements of both learners and employers across Wales on the eve of VQ Day across the UK.  VQ Day champions career progression through vocational routes, marked by regional awards for excellence.  Hosted by BBC Weather presenter Owain Wyn Evans in the company of Deputy Minister Julie James AM, and supported by Colegau Cymru and NTfW; Simon was the subject of a tense red-envelope-opening Winner’s announcement……… Simon McCall : VQ Learner of the Year!  

Our congratulations extend to all the runners up and to VQ Employer of the Year : Jenine Gill of Little Inspirations, Llantrisant, Rhydyfelin and Barry.  Read more about it on Wales Online.

 

Simon’s Vocational Qualifications 2010-2013

Completed at Coleg Sir Gâr as part of a 3 year Apprenticeship:

Level 1  Diploma in Carpentry and Joinery

Level 2  Diploma in Site Carpentry

Level 2  NVQ Diploma in Wood Occupations (Construction) – Site Carpentry

Level 3 NVQ Diploma—Site Carpentry

 

Simon’s Competition Successes :

Silver Medallist at Skills Competition Wales + World Skills UK regional heats 2013

Silver Medallist at Euroskills Lille 2014

Gold Medallist at World Skills UK regional

UK Squad member for WordSkills Sao Paulo 2015

 

 

Yn dilyn ymlaen o’n blog yr wythnos diwethaf pan cawsoch wybod am Simon ein Saer Coed yn cyrraedd rownd derfynol Gwobrau VQ ….. wel cafodd ei goroni yn ennillydd!

Ynghyd â theuluoedd, cefnogwyr, addysgwyr a chydweithwyr unigolion a chyflogwyr rownd derfynol Gwobrau VQ Cymru a gynhaliwyd yng Ngwesty a Sba Dewi Sant, Caerdydd ar Ddydd Mawrth 9fed o Fehefin, bu’m yn dathlu llwyddiannau dysgwyr a chyflogwyr ledled Cymru fel rhan o Ddiwrnod VQ ar draws y DU. Pwrpas Diwrnod VQ yw i hyrwyddo gyrfaoedd drwy lwybrau galwedigaethol; a phwrpas y gwobrau rhanbarthol yw i ddathlu cyflawniadau y gorau o’r gorau.  Dan arweiniad Cyflwynydd Tywydd BBC, Owain Wyn Evans, yng nghwmni Dirprwy Weinidog Julie James AC, ac a gefnogir gan Colegau Cymru a NTfW; roedd Simon yn destun cyhoeddiad-tyndra-o-agor-amlen-coch ……… Simon McCall: Dysgwr y Flwyddyn VQ yng Nghymru!

Hoffwn ymestun ein llogyfarchiadau at bob un ddaeth yn agos i’r brîg ac i Gyflogwr y Flwyddyn VQ : Jenine Gill o Little InspirationsLlantrisant, Rhydyfelin a Barri.  Darllenwch mwy ar Wales Online.

 

 

 

Share it