Our new workshop is under way!

It’s been in the pipeline for a while, but we’ve finally made a start on our bigger and better Carpentry and Painting workshop!  Cardiff will remain our hub for designing, but when it comes to making and realising our creations we’ll be retreating to our new Carmarthenshire premises.  Just a stone’s throw away from the one we use currently, our new workshop will occupy an existing out-building on what was once our family’s working farm.  We’ve certainly got some work to do before we can move in, so for now, enjoy the view…..

 

Mae wedi bod ar y gweill am sbel, ond o’r diwedd mae’n gweithdy Gwaith Coed a Phaentio newydd ar waith!  Bydd Caerdydd yn parhau i fod yn bencadlys ar gyfer ein gwaith dylunio, ond pan ddaw at wireddu ein cynlluniau byddwn wrthi o fewn ein safle newydd yn Sir Gaerfyrddin; un mwy o faint i’r un ni’n defnyddio ar hyn o bryd.  Yn dafliad carreg o’n safle presennol fe fydd y gweithdy newydd yn meddiannu adeilad a oedd ar un pryd yn rhan o fferm weithdredol ein teulu.  Mae yna cryn dipyn o waith i wneud cyn gallwn symud i mewn felly am nawr, mwynhewch yr olygfa…..

 

 

 

Share it