Home byKirsty does it for the team!

So you may remember us telling you how excited we were to be a Finalist in two categories of the Cardiff Life Awards 2015?  Well, we donned our glad rags with the rest of the finalist on March 19th at Cardiff City Hall for the big reveal.  Despite no win bling for us this time around, we’re beyond chuffed for our fellow Castle Arcade business Home byKirsty who came home with a rather sexy slate award to mark her crowning as Best New Business in Cardiff.  Congratulations Kirsty and to all the other winners and finalists!

Mae’n bosib eich bod chi’n cofio ni’n sôn amdano’n llwyddiant o gyrraedd rownd terfynol Gwobrau Cardiff Life 2015, wedi ein dewis i’r rhestr-fer mewn dau categori – ‘Busnes Newydd’ a ‘Creadigol’ ?  Wel, yn ein ffrocau a siwtiau gorau wnaethom ymuno â busnesau Caerdydd yn Neuadd y Ddinas ar yr 19eg o Fawrth i ddathlu a chanmol y llwyddiannus.  Er ein bod ni wedi dod nôl yn waglaw, rydym ar ben byd bod ein ffrind a chyd-fusnes Arcêd y Castell, Home byKirsty wedi ei choroni yn Busnes Newydd Gorau Caerdydd.  Llongyfarchiadau o galon i ti Kirsty, ac wrth gwrs i’r ennillwyr a rhestr-fer eraill hefyd!

Share it