We’re 1 year old // Ni’n flwydd oed

Where did this year go?!  We’ve worked on awesome projects with lovely clients and learnt a hell of a lot along the way (mainly how much admin is involved amongst the creative stuff) But hey, we can’t complain really, because we are living our dream!  Big thanks and cwtshes to all of you who have been part of our one year journey. Here’s to the next!

Ble yn y byd aeth y flwyddyn diwethaf?  Ni wedi cael y fraint o weithio ar brosiectau gwych, gyda cleientiaid grêt, a bois bach ni wedi dysgu lot (yn enwedig faint of waith papur sydd i wneud rhwng y creadigrywdd!) Ond ‘dyn ni ddim yn cwyno o gwbl oherwydd ni wir yn byw ein breuddwydd!  Diolch a swsis enfawr i chi sydd wedi ymuno â ni ar ein taith trwy ein blwyddyn cyntaf ym myd busnes. Dyma edrych ymlaen at yr ail!

Ongl's 1st Birthday

Share it