Cardiff Life Awards 2015

We’re over the moon to have been selected as finalists in two categories of the Cardiff Life Awards 2015-  ‘New Business’ and ‘Creative’ !  So cross your fingers and toes for us and send us your messages of support via social media platforms.  Whether we win or not, we’re looking forward to celebrating with all the other fab Cardiff businesses, and to raising a Prosecco-toast to thank you  all for your support along our journey so far! We loves the ‘Diff!

 

Ni ar ben byd i fod yn un o gwmnïau Caerdydd sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Cardiff Life 2015, wedi ein dewis i’r rhestr-fer mewn dau categori – ‘Busnes Newydd’ a ‘Creadigol’!  Dymunwch pob lwc i ni a chefnogwch ni gyda’ch negeseuon dros lwyfannau cyfryngau cymdeithasol.  Petawn ni’n ennill neu beidio rydym wir yn edrych ymlaen at ddathlu gyda busnesau gwych eraill Caerdydd, ac at godi gwydr o Prosecco fel diolch enfawr i chi gyd am eich cefnogaeth ar hyd ein taith hyd at hyn.  Ni’n caru Caerdydd!

 

Share it