Caffi’r Theatrau

Design and build of a pop-up cafe to accommodate Wales’ theatre companies to promote and nurture the art of performance in Wales during the National Eisteddfod Wales, Denbighshire and District 2013

Caffi-gwyb i gartrefi cwmniau theatrau Cymru yn ystod wythons yr Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Ddinbych a’r Cyffiniau 2013

Share it